Úvodní stranaFinanceDaněDaň z nemovitosti

Daň z nemovitostí

Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti a skládá se z daně z pozemků a ze staveb.
Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání do 31.1. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, pak se přiznání nepodává.

Placení daně

Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5.000Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, platí daň také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu zdaňovacího období.