Úvodní stranaFinancePojištěníPojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění souboru obytných budov a souvisejících staveb je vhodné jak pro rodinné domy tak i pro bytové (činžovní) domy, rekreační objekty a navíc pro související stavby jakými jsou například bazény, skleníky, garáže nebo opěrné zdi a ploty.

Výhody pojištění

 • Pojistné plnění je poskytováno v pořizovacích cenách (např. v případě úplného zničení stavby budou z pojištění uhrazeny veškeré náklady na postavení nové stavby)
 • Výši pojistné částky si stanovujete sami podle své potřeby
 • Není nutná prohlídka místa pojištění a pojišťovaných staveb
 • S tímto pojištěním lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana, vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Jaké škody pojištění pokrývá?

 • Požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu
 • Povodní nebo záplavou
 • Vichřicí nebo krupobitím
 • Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíhou sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesením
 • Vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • Přetlakem nebo zamrzáním vody
 • Odcizením věcí krádeží, vloupáním nebo loupeže
 • Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí