Pro developery

Vážení obchodní partneři,
nabízíme profesionální spolupráci na úrovni rovnocenných obchodních partnerů. Vy, jako profesionální developer. My jako profesionální prodejce.

Hledáme projekty v nejrůznější úrovni připravenosti

 • Pojistné plnění je poskytováno v pořizovacích cenách (např. v případě úplného zničení stavby budou z pojištění uhrazeny veškeré náklady na postavení nové stavby)
 • Výši pojistné částky si stanovujete sami podle své potřeby
 • Není nutná prohlídka místa pojištění a pojišťovaných staveb
 • S tímto pojištěním lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana, vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

NabízímeMarketing

 • Vytvoření marketingového plánu na základě dlouholetých zkušeností
 • Efektivní využívání stanoveného budgetu k oslovení klientů
 • Prezentace projektu na nejvýznamnějších realitních serverech
 • Inzerce v tištěných médiích
 • Venkovní reklama (bilboardy, plachty, a cedule na hlavních komunikacích)
 • Public relations
 • Prodejní materiály
 • Directmarketing – přímé oslovení potencionálních klientů

Prodejní servis

 • Klientské desky o projektu
 • Návrh základního standardu pro klienta
 • Konzultace klientských změn a jejich realizace
 • Právní podpora
 • Pravidelný reporting investorovi

Právní servis

 • Příprava všech smluvních dokumentů
 • Podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí
 • Prohlášení vlastníka nemovitosti
 • Projednání a zapracování klientských změn budoucích vlastníků
 • Zprostředkování úschov finančních prostředků