Úvodní stranaNaše službyZprostředkování prodeje

Balíček služeb při zprostředkování prodeje

Propagace

 • Inzerce na internetu a v tisku
 • Pravidelný reporting
 • Nafocení nemovitosti profesionálním fotografem
 • Zdarma vypracování virtuální prohlídky

Zajištění a příprava podkladů potřebných pro financování obchodu

 • List vlastnictví z katastrálního úřadu
 • Snímek z pozemkové mapy
 • Nájemní smlouva
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Stanovy družstva, společenská smlouva
 • Potvrzení o členství v družstvu
 • Příprava a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
 • Zajištění vypracování znaleckého posudku znalcem

Zajištění a příprava listin, smluv a úkonů potřebných pro uzavření obchodu

 • Kupní smlouva
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností
 • Smlouva o převodu obchodního podílu
 • Smlouva o finančním vyrovnání
 • Svolání řádné valné hromady za účasti notáře
 • Návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
 • Předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu
 • Návrh na zahájení řízení ve věci zápisu změny do obchodního rejstříku
 • Zajištění podání a zápisu na KÚ, obchodním soudu
 • Protokol o předání bytu / domu

Úschova finančních prostředků

Zprostředkování notářských, advokátních a bankovních úschov finančních prostředků u renomovaných partnerů

Zajištění převodů

 • Odběru elektrické energie
 • Odběru plynu
 • Převod účastnictví telefonní linky
 • Vyhotovení podkladů pro podání daně z převodu nemovitostí

FORMASPOLUPRÁCE SERVIS ÚSCHOVA ZNALECKÝ POSUDEK KOLKY OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
VÝHRADNÍV ceněV ceněV ceněV ceněV ceně
NEVÝHRADNÍV ceněØØØV ceně
NEVÝHRADNÍ3-5 %ØØØV ceně

Vysvětlivky: Ø − hradí majitel nemovitosti a klient